AHN - Aktiviteter

Bridge

Vi startar bridgen den 5 oktober 2021

Vi fortsätter med turneringar varje vecka på Funbridge.

       

Vi spelar bridge tisdagar och fredagar 15.30 (på plats 15.15),


Följande covidregler gäller vid våra spel:

 • Deltagare måste vara fullt vaccinerade.

 • Feberkontrollen vid entrén är kvar, du får inte spela om;

  • din kroppstemperatur visar lika med eller större än 37°C.

  • om du är i karantän, efter ett positiv COVID testresultat.

  • om du har symtom på luftvägsinfektion.

  • om du delar boende med en person med COVID-symtom.

 • Varje bord har alkohol/gel för handhygienen.

  • Spelare bör desinficera sina händer ofta med desinfektionslösning, för att undvika en eventuell risk för smitta.

  • Vid varje förflyttning till nytt bord skall spelaren desinficera sig.

 Vid frågor, kontakta Rolf tel. +34 646 601292  eller email rolfgronberg@hotmail.com

AHN will continue with the weekly tournament at Funbridge,

 

 

The bridge will start on October 5 and continue every Tuesday and Friday at 15:30

 

Following  COVID rules applies to our games:

 

Participants must be fully vaccinated.

The fever control at the entrance will stay, you can't play if;

- Your body temperature show equal to or greater than 37°C.

- If you are quarantined, after a positive coronavirus test result.

- If you have symptoms of respiratory infection.

- If you share accommodation with a person with COVID symptoms.

 

Each table has alcohol/gel for hand hygiene.

Players should disinfect their hands frequently with disinfectant solution, to avoid a possible risk of Infection.

With each transfer to a new table, the player shall disinfect himself.

-----------------------------------------------------------------------------------

bridge_webb.jpg
Klubbmästare

2020

1:a Carla och Jaakko  Salovius

2:a  Irene och Bo Darvelid

3:a  Benny Wikefjord och Berth Lundström

 

2019

1:a Berth Lundström &Benny Wikefjord

2:a Kari Sellag & Vilhelm Sellag

3:a Roland Gyllenhammar& Lennart Ransnäs

2018

1:a Olof Falck & Göran Hammarström

2:a Christel Eklund & Staffan Lindberg

3:a Inger Mesterton & Liselotte Siewertz

 

2017

1:a Gunilla Brolin & Björn Hamrin

2:a Berth Lundström & Roland Gyllenhammar

3:a Cathrine Skott & Heine Krantz

2016

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

3:a Mona-Lisa & Sture Löfgren

2015

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Björn Larsson & Bengt Mattsson

3:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

2014

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Gunvor & Tord Lohman

3:a Björn Larsson & Martin Alm

2013

1:a Eva & Leif Åkesson

2:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

3:a Carla & Jaakko Salovius