AHN - Aktiviteter

Bridge

 

Hej,              

Fredagen den 28 Maj blir sista speldagen på AHN, vi startar upp igen i Oktober/November, ha en trevlig sommar.

Vi fortsätter med turneringar varje vecka på Funbridge.

                                                                                                                                  English version, below!

 

Vi spelar bridge tisdagar och fredagar 15.30 (på plats 15.15), med alla tillgängliga säkerhets åtgärder, se bifogad information.

 

Som ni ser i dokumentet kommer vi att begränsa antalet bord vid varje tillfälle, detta kräver då att vi måste införa krav på förhands anmälan;

 

Anmälan skall ske senast dagen innan spel till Rolf tel. +34646601292 eller email rolfgronberg@hotmail.com

 

Alla deltagare måste ha med sig Mask och Silicon handskar

 

Vi kommer enbart att spela Mitchell spel (NS sitter still hela kvällen).

 

Vi spelar 24 eller 27 brickor under kvällen, vid varje bord finns ett fullt set brickor.

 

ÖV tar med sig sina tilldelade budlådor (AHNs lådor) till nästa bord.

 

I övrigt se information ovan.

 

Mvh

Rolf

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi,

We play Bridge on Tuesdays and Fridays at 15.30 with all available security measures, see attached information. 
 

Friday the 28 of May will be the last day for bridge at AHN, we plan to start again in October/November, have a wonderful summer.

We will continue weekly, with tournaments on Funbridge.

 

As you can see in the document, we will limit the number of tables at any time, which requires that we have to introduce prior notification requirements; 

 

Registration must be made no later than the day before games to Rolf, tel. +34646601292 or email rolfgronberg@hotmail.com

 

All participants must bring Mask and Silicon gloves

 

We will only play Mitchell games (NS sits still all evening). 

 

We play 24 or 27 boards during the evening, at each table there is a full set of boards.

 

EW takes its assigned bidding boxes (ACN boxes) to the next table. 

 

Otherwise, see the information above. 

 

 

Best regards

 

Rolf

Bridge spel på AHN under Covid 19.

 

Alla som är inblandade i bridgespel, skall vara medvetna om konsekvenserna, som ens medverkan kan innebära.

Du får inte komma till klubben om;

- Din kroppstemperatur är lika med eller större än 37°C.

– Om du är i karantän, efter ett positiv coronavirustestresultat.

- Om du har symtom på luftvägsinfektion.

- Om du har en familjemedlem med COVID-symtom.

 

För närvarande (Okt. 2020) är de viktigaste smittförebyggande åtgärderna som rekommenderas:

- Fysiska avståndet om minst 1,5 meter mellan människor.

- Handhygien (full tvätt med tvål och vatten, förutom användning av desinfektionsmedel hydroalkoholiska lösningar).

- Användning av handskar för engångsbruk.

- Tvättning och desinfektion av ytor.

- Användning av mask och/eller skyddsvisir för att undvika att droppsmitta från infekterade människor.

 

Särskilda villkor för en turnering:

- Obligatorisk förhandsanmälan minst 24 timmar innan spelets början, turneringarna är maximerade till 8 bord, 32 spelare.

- Personer med symtom på luftvägsinfektion får ej komma in.

- Vid ingången skall alla människor mäta kroppstemperaturen, med hjälp av en beröringsfri    infraröd termisk scanner.

Personer med kroppstemperaturer på 37°C eller högre, tillåts inte inträde.

- Personer utan en ordentlig mask får ej komma in, masken skall täcka ansiktet från hakan till    näsans topp.

- Vid ingången finns det en dispenser med desinfektionsgel tillgänglig, varje person som kommer in i lokalen skall desinficera sina händer.

 

 

Andra anvisningar:

- All fysisk kontakt mellan de närvarande på platsen är inte tillåten.

- För att säkerställa säkerhetsavstånd måste det vara minst 3 meter mellan borden. Borden skall vara utrustade med skärmar

- En komplett uppsättning av brickor vid varje bord. (24 el. 27 Brickor)

- Endast en spelare från NS paret får röra Bridgematen på sitt bord.

- Varje ÖV spelare måste använda sin egen "bud-låda" och ta med denna under hela spelsessionen.

- Spelare som närmar sig ett bord måste stanna i ett område, som garanterar säkerhetsavståndet, tills spelarna från det tidigare omgången har lämnat bordet, under hela förflyttningen skall mask användas.

- Spelare bör desinficera sina händer ofta med desinfektionslösning, för att undvika en eventuell risk för Smitta. Vid varje förflyttning till nytt bord skall spelaren desinficera sig, dispenser med alkohol-gel finns vid varje bord.

- Under hela spelets gång rekommenderas att inte vidröra ögon, näsa eller mun med händerna. Vid behov skall en ny desinficering av händerna ske.

Klubbmästare

2020

1:a Carla och Jaakko  Salovius

2:a  Irene och Bo Darvelid

3:a  Benny Wikefjord och Berth Lundström

 

2019

1:a Berth Lundström &Benny Wikefjord

2:a Kari Sellag & Vilhelm Sellag

3:a Roland Gyllenhammar& Lennart Ransnäs

2018

1:a Olof Falck & Göran Hammarström

2:a Christel Eklund & Staffan Lindberg

3:a Inger Mesterton & Liselotte Siewertz

 

2017

1:a Gunilla Brolin & Björn Hamrin

2:a Berth Lundström & Roland Gyllenhammar

3:a Cathrine Skott & Heine Krantz

2016

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

3:a Mona-Lisa & Sture Löfgren

2015

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Björn Larsson & Bengt Mattsson

3:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

2014

1:a Masha & Daniel Lindbäck

2:a Gunvor & Tord Lohman

3:a Björn Larsson & Martin Alm

2013

1:a Eva & Leif Åkesson

2:a Kari Nodeland & Ole Refsnes

3:a Carla & Jaakko Salovius