top of page
  • Skribentens bildÄgare

Kallelse till Årsmöte


Kallelse till årsmöte


AHN/Fuengirola - Mijas


Torsdagen den 23 februari 2023


Första kallelsen 12.00 - Andra kallelsen 12.30


Föreningens lokal i Las Rampas, Fuengirola


Dagordning


1 Årsmötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd och fullmakter

3 Val av årsmötets ordförande och sekreterare

4 Val av två protokolljusterare och rösträknare

5 Fråga om stämman är vederbörligen sammankallad

6 Fastställande av dagordning

7 Godkännande av föregående mötesprotokoll

8 Information om Spansknordiska S.L.

9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

10 Revisorernas berättelse

11 Ansvarsfrihet för styrelsen för föregående år

12 Godkännande av budget för det nya verksamhetsåret

13 Fastställande av medlemsavgifter och arvoden

14 Val av styrelse


a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Övriga styrelsemedlemmar

d) Två suppleanter

e) Två revisorer och två suppleanter till dessa

f) Representant och suppleant som skall ingå i

“Association Hispano Nordica de la Costa del Sol”

g) Representant och suppleant till förbundsstämma för

“Association Hispano Nordica de la Costa del Sol”

h) Valberedning


15 Styrelsens motioner

16 Medlemmars motioner

17 Ny föreningslokal

18 Avslutning


Fuengirola 2 februari 2023

Styrelsen


Fullmakt finns i receptionen på AHN. Vi kan skicka på mail om du inte kan komma och besöka oss!


160 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page