Ny IT-ansvarig inom AHN

Uppdaterad: 13 mar 2020

Jag heter Stefan Dolvander och varit medlem i AHN i 6 år.

Nu har jag blivit invald i styrelsen för AHN med ansvar för IT-frågor.

Min högsta prioritet har varit att få ett fungerande WiFi trådlöst nätverk i Casitan. Senaste veckan har jag arbetat med att bygga om nätverket i Casitan. Det trådlösa nätverket har fungerat bra i receptionen men ute i Casitan (det stora rummet) har det varit dåligt.

WiFi-nätet heter numera AHN WiFi och en ny kabel är dragen ut till Casitan där jag installerat en WiFi-sändare. Så nu fungerar WiFi även i Casitan. Nu arbetar jag tillsammans med Berit Mårtensson som är ansvarig för att uppdatera hemsidan, med att få lite bättre struktur, layout och stil på hemsidan så den ska bli lättare att läsa. Vi ska också se till att nyheter kommer ut oftare på hemsidan. Vi ser också över vårt medlemsregister och medlemsutskick och hur vi kan förbättra dessa. För övrigt försöker jag förstå hur vårt IT är uppsatt och vem som gör vad och var allting finns. Maila mig gärna om ni har några synpunkter på hur vi kan utveckla vårt IT-system, eller hur ni helst vill ha information från AHN.

Hälsningar

Stefan Dolvander

IT-ansvarig AHN dolvander@gmail.com