AHN Golf återupptar Veckogolfen

2021-02-19 AHN Golf:s Kalender ändras fortlöpande under säsongen då perimeterrestriktionerna ändras. AHN arrangerar Veckogolfen på ett ansvarsfullt sätt, som vi hoppas alla ska respektera för vår egen och andras säkerhet. Veckogolfen sköts av tävlingsledarna som vanligt med Anmälnings-, Start- och Resultatlistor med information på Anmälningssidan och till klubbarna. Platsvinnare tilldelas pris vid senare tillfälle om denne inte närvarar vid prisutdelning. Veckogolfen genomförs med digitalt scorekort och med högsta respekt för smittoläget och de restriktioner som gäller i Spanien och för golfspel. Användning av den Digitala scorekortsappen underlättar för tävlingsledningen och minskar risken för smittspridning. Ange vid bokning eller senast innan Startlistor presenteras om Ni vill spela med er partner/andra partners. Lycka till med en härlig golfrunda på socialt avstånd under pandemitiden.

AHN Golf återupptar Veckogolfen