top of page

Covid-19 test till rabatterat pris!

2020-10-15 Specialerbjudande för AHN Fuengirola medlemmar • 50€ + 15 € per recept. Snabbtest (Antikroppar)
• 25 € + 15 € per recept. PCR
Tidsbeställning på svenska: +34 650332348 - +34 696981372
Visa AHN medlemskort i receptionen
Vithas Xanit Internacional
Avda. De los Argonautas s/n
Benalmádena
Vithas Xanit Fuengirola
Avenida Ramon y Cajal
Fuengirola Att genomföra testet för att bestämma antikroppar (IgA-IgM-IgG) mot Covid-19 med kvantitativ immunanalysteknik, liksom Coronavirus PCR 2019, för att kunna kontrollera om man är bärare av virus vid denna tidpunkt, ifall man har haft kontakt med viruset på ett symptomfritt sätt och känna till din hälsotillstånd före en eventuell smitta. PCR bestäms i ett prov som erhållits från luftvägarna och detekterar närvaron av virusets RNA (ribonukleinsyra). Bestämningen av antikroppar görs dock på ett blodprov. Vanligtvis faställs de följande antikropparna IgA, IgM och IgG. IgA och IgM är markörer för nyligen infekterad och har liknande användbara egenskaper, varför vi rekommenderar att man utför IgM. Dessa antikroppar upptäcker man i 90% av fallen mellan dagarna 4 till 7 i infektionen, och deras mängd I blodet ökar successivt fram till dag 14, varefter de börjar minska. IgG-antikroppar detekteras något senare, i allmänhet från den åttonde dagen efter infektionens början, och ökar successivt under de följande 3 veckorna. Därefter sjunker de gradvis ner. Fördelen med det kvantitativa bestämningstestet för immunanalysantikroppar jämfört med samma bestämning genom snabbtest är att det är ett mycket mer tillförlitligt test, med en känslighet och specificitet nära 100%. IMMUNITET-ANALYS: IgG+IgM • 50€ + 15 € per recept SNABBT TEST (Antikroppar) • 25 € + 15 € per recept PCR: •100€ Tidsbeställning på svenska: +34 650332348 - +34 696981372 Visa föreningens medlemskort i receptionen Vithas Xanit Internacional Avda. De los Argonautas s/n Benalmádena Vithas Xanit Fuengirola Avenida Ramon y Cajal Fuengirola

Covid-19 test till rabatterat pris!
bottom of page