top of page

AHN Golf - Event

Golfevent är de tävlingar som inte är vår vanliga veckogolf.

AHN Cup

Spelas som poängbogey över sex deltävlingar i tre klasser med exakt handicap:

 • Herrar klass A: upp till 17,9

 • Herrar klass B: 18,0-36,0

 • Damer: upp till 36,0.

 • Damer klass A: Om AHN Golfkommitté finner att tillräckligt antal spelare med lägre hcp finns kan denna klass bildas med en högsta utlyst hcp-gräns.

Varje deltävling spelas med spelhandicap baserat på aktuell registrerad handicap och aktuell golfbanas slopetabell. Om banan inte är slopad används exakt handicap som höjs eller sänks till närmaste heltal.

Handicapkort eller bevis för sin handicap ska kunna uppvisas vid start.

Spelare som startar i en klass byter ej klass under säsongen och tillgodoräknar sig Cup-poäng i denna - även om man ändrar sin hcp till annan klass.

Har spelaren mer än en handicap skall spelaren spela på de lägsta.

I varje deltävling utdelas poäng i klasserna: 10 till segraren, 9 till tvåan osv. Summan av spelarens fyra högsta erhållna delresultat är spelarens slutresultat. Vid 4 och 5 genomförda deltävlingar räknas de 3 bästa delresultaten.

Vid sammanställning av AHN Cup:s slutresultat i klasserna används spelarens exakta handicap från den senaste deltävlingen denne deltagit i.

Prisutdelning sker i anslutning till deltävlingarna om inget annat anges.

Varje deltävling är också en individuell tävling med egna priser.

Anmälan skall göras senast 1 vecka före speldag eller den tidpunkt som anges i säsongens spelprogram i Kalendern på hemsidan.

 

​AHN Eclectic

Tävlingen spelas över tre tillfällen på samma bana med slagspel. Den spelhandicap som registreras vid första start gäller vid efterföljande deltävlingarna. Spelhandicap ska reduceras med 25%.

Varje deltävling är handicapgrundande. Detta påverkar dock inte spelhandicap i Eclectic - se ovan.

 

​AHN KM

AHN KM spelas i klasser och spelform:

 • Herrar klass A: upp till 17,9 - Scratchspel om KM-titel

 • Herrar klass B: 18,0-36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer: upp till 36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer klass A: Scratchspel om KM-titel. Om AHN Golfkommitté finner att tillräckligt antal spelare med lägre hcp finns kan denna klass bildas med en högsta utlyst hcp-gräns.

 • Spelare som deltar i KM, ska för att tävla om KM-titeln och KM-priset, under KM-året ha spelat minst 3 gånger i AHN Golf:s Veckogolf och/eller Event.

Ett minsta antal spelare, vilket AHN Golfkommitté väljer, krävs för att bilda en klass.

 
​AHN Golfamore (tidigare Golfhäftet) Trophy

Tävlingen är öppen för icke medlemmar i AHN och spelas som Greensome:

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje tee och väljer därefter vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Pliktslag

Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

Provisorisk boll från tee

I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.

Förlorad boll

Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/förlorade utanför ett vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. Partnern spelar då den provisoriska bollen från den tee där den ursprungliga bollen spelades.

Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått Out of Bounds eller ingen av dem hittas. Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska nu slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel och ska tas upp. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.

Handicap

Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerad spelhandicap är summan av 60% av spelhandicap från spelaren med den lägre spelhandicap och 40% av spelhandicap från spelaren med den högre spelhandicap. Därefter sker avrundning enligt nedan.

Avrundning av reducerad spelhandicap i greensome görs enligt följande:

 • Match: Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelse grund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelse sker avrundning till närmaste heltal.

 • Slagtävling: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

 • Poängbogey: Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste heltal.

 • Slaggolf: Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

 

​Giftbägaren & Lösa förbindelser
Giftbägaren

Spelas med regler som upprättas av AHN Golf - Fuengirola/Mijas. Tävlingen spelas över 18 hål med poängbogey i en klass. Ett par bildar lag. Parets sammanlagda poäng bildar deras resultat. Vinner, och får en inteckning i vandringspriset, gör det par som har högst resultat och som uppfyller följande krav:

 • är medlemmar i AHN Fuengirola/Mijas

 • är äkta makar eller sambos

 • har officiellt handicap

Lösa förbindelser

De som inte har partner eller sambo kan bilda ett spelande par för dagen. Tävlingen spelas samtidigt med Giftbägaren och med samma regler. Antalet par i Lösa förbindelser får inte bli fler än 1/4 av paren i Giftbägaren, om det inte finns lediga starttider kvar. Pris utdelas i tävlingen vid minst 4 startande par.

OBSERVERA att minst en spelare i paret skall vara medlem i AHN. Passa på att bjuda in en icke AHN-medlem. 

 

​Travellers Cup

Vi reser en bit till en trevlig resort och spelar golf i två dagar.

Gäst till AHN-medlem får delta i resan och Cup-spelet om resan och startfältet inte är fulltecknat.

 

​Välkomna till AHN Golf
bottom of page