AHN - Aktiviteter
Vandringar

Vandringarna börjar måndag 26 september

Vandra med oss i varierande miljöer!

Start vid busstationen Fuengirola centrum kl.11

Vandringarna tar c:a 2-3 timmar och stannar för en fikapaus  

Kontakta:  Håkan Ahl +46 761 121 508, hakanahl.55@gmail.com

Fysisk aktivitet – bästa medicinen!

Läkemedel har sin plats som nödvändig behandlingsform vid många sjukdomstillstånd, men studier visar att träning och ändrade levnadsvanor ofta är den bästa medicinen och detta bör lyftas fram. Diabetesstudier har exempelvis visat att den grupp som fick kostråd och fysisk aktivitet hade klart lägst risk att drabbas av diabetes. Även vid typ II diabetes minskar risken att drabbas av sjukdomen om man är fysisk aktiv. Ju mer man rör på sig, desto mindre risk att drabbas. Individuella förutsättningar och genetiska faktorer påverkar dock mycket och den som drabbas skall inte skuldbeläggas. Vid artros är den bästa medicinen kunskap och träning och det finns i Sverige idag speciella artrosskolor dit artrosdrabbade hänvisas. 

Sitta är godis – gott men ohälsosamt.

Att sitta ner har visat sig vara kopplat till ökad risk för sjukdom, även för fysiskt aktiva. Det vill säga att även om man tränar och rör på sig regelbundet så innebär sittande i sig en ökad risk för fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt- kärlsjukdom, cancer och för tidig död. Risken ökar påtagligt per ytterligare timme av sittande och sambanden ses oberoende av kroppssammansättning och vikt. Vi måste alltså både sitta mindre och röra på oss regelbundet och minst enligt de gällande riktlinjerna.

promenader.webp