top of page

AHN - vår historia

Solkustens äldsta nordiska förening Asociación Hispano Nordica

 

I början av 1960-talet bosatte sig allt fler personer från Norden på Costa del Sol. I mitten av 1960-talet uppstod behovet av ett sammanhållande organ, en förening för information och samverkan.

Asociación Hispano Nordica, spansk-nordiska sällskapet bildades, den 4 oktober 1968 av prins Carl Bernadotte.

AHN växte och frodades, föreningen tog form och stämningen var god. Det första kontoret var en liten tvårumslägenhet, den blev ganska snart för trång. Det bildades lokalavdelningar runt om på kusten. Det första julflyget till Malmö avgick den 23 december 1969 med 65 passagerare.

Vid årsmötet 1970 mötte 630 medlemmar upp! Då var det en Nordisk förening utspridd på följande orter; Almunécar, Fuengirola/Mijas, Nerja, Nueva Andalucía, Marbella och Torremolinos/Benálmadena. Information lämnades om skatteregler, planering av olika resmål samt om det nybildade biblioteket. Vid årsmötet 1977 avgick Erik Feltström efter 9 år som ordförande. Carl Holmgren övertog ordförandeposten. I årsberättelsen redovisades en mångfald av aktiviteter, till exempel språkkurser, golf, boule, bridge, schack och promenader. Antalet medlemmar uppgick 1977 till 3 474.

 

Det egna medlemsbladet HN-Nytt, utgavs från och med 1984. HN-Nytt gav en omväxlande läsning, information om olika aktiviteter och andra frågor av intresse, såsom resor, försäkringar, skatter, kyrkan mm. Informationen blev en värdefull länk mellan medlemmar och lokalföreningar.

 

Olika nya föreningar har uppstått där landsmän från respektive land samlas, såsom Norge, Danmark och Finland.

 

Kommunikationen till medlemmarna och mellan medlemmarna sker idag via AHN s hemsida, på Facebook och medlemsutskick via mail och annonsering i olika tidningar.

 

AHN Fuengirola / Mijas har idag över 2000 medlemmar och har en egen lokal i centrala Fuengirola, Las Rampas. 

ahn%20reception_edited.jpg
bottom of page