AHN - Om oss

Syftet med föreningen är att skapa aktiviteter och gemenskap till våra medlemmar här på solkusten.


AHN är en ideell förening, vilket innebär att alla funktionärer och styrelse inte får någon ekonomisk ersättning. Föreningens reg.nr är NIF G92298793.


Under 2019 startade vi ett aktiebolag som ägs av föreningen. Orsaken är att myndigheterna vill att vi redovisar vår omsättning och vår moms.
Medlemsavgifterna betalas till föreningen.
Golfens aktiviteter redovisas i bolaget.

Föreningens stadgar är godkända av två årsmöten ochfinns i pdf här bredvid =>

Bankuppgifter

Betala medlemsavgiften till nedanstående konto och ange vilka personer det anger:

IBAN: ES45 3058 0860 7427 2000 4023
BIC: CCRIES2A

Bank: Cajamar
Mottagare: AHN Fuengirola-Mijas

Betalningen bör göras i euro.

Bolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till 100 % av AHN. Det ger oss möjligheter att bredda verksamheten och framförallt kan vi känna oss trygga i att vi följer lagar och regler.

Momspliktiga in- och utbetalningar görs i boaget. Detta påverkar inte dig som medlem. Du betalar medlemsavgiften som vanligt via bank eller på expeditionen. Medlemsavgiften är momsfri och går till föreningen. 

SPANSKNORDISKA S.L. på konto  ES79 3058 0860712720042261

Suppleanter

Margareta Stenberg

stenbergmargareta@gmail.com

Jan Andersson

jan_i_andersson@hotmail.com

Bengt Larsson

bengtlarsson48@hotmail.com

Revisorer

Rolf Johansson

Carina Hagström Kihlberg

Revisorssuppleanter

Daniel Cannerlöv
Rolf Grönberg

AHN Förbundsstyrelse

Ordförande: Inger Weijdling, Marbella

Sekreterare: Peter Enderlein, Torremolinos

Ledamöter:  Leif Kumlin, Almuñécar
                     Lars Joelson, Nerja
                     Bo Griwell, Nueva Andalucía

 

Representant till AHN Förbundsstyrelse

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg

 

Representant till Förbundsstämman AHN centralt

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg