top of page

AHN - Om oss

Syftet med föreningen är att skapa aktiviteter och gemenskap för våra
medlemmar här på solkusten.


AHN är en ideell förening. Funktionärer och styrelse erhåller ingen ekonomisk
ersättning. Föreningens reg.nr är NIF G92298793.


Under 2019 bildades ett aktiebolag. Detta bolag ägs till 100% av föreningen AHN. I aktiebolaget bedrivs främst golfverksamheten. Denna verksamhet är momspliktig. Detta är orsaken till bolagsbildningen.
All annan verksamhet bedrivs ideellt i AHN dit också medlemsavgifterna
erlägges.
Aktiebolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till100 % av AHN

Föreningens stadgar är godkända av två årsmöten och finns i pdf här bredvid =>

Bankuppgifter

Betala medlemsavgiften till nedanstående konto och ange vilka personer det anger:

IBAN: ES45 3058 0860 7427 2000 4023
BIC: CCRIES2A

Bank: Cajamar
Mottagare: AHN Fuengirola-Mijas

Betalningen bör göras i euro.

Bolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till 100 % av AHN. Det ger oss möjligheter att bredda verksamheten och framförallt kan vi känna oss trygga i att vi följer lagar och regler.

Momspliktiga in- och utbetalningar görs i bolaget. Detta påverkar inte dig som medlem. Du betalar medlemsavgiften som vanligt via bank eller på expeditionen. Medlemsavgiften är momsfri och går till föreningen. 

SPANSKNORDISKA S.L. på konto  ES79 3058 0860712720042261

Styrelse 2024

 

Michael Emdenborg

Ordförande

michael@ahn-fuengirola.net

Else-Marie Berntson

vice ordförande

else-marie@ahn-fuengirola.net

Barbro Ahl

Sekreterare
barbro@ahn-fuengirola.net

 

Stefan Dolvander

Ekonomi- och IT-ansvarig

stefan@ahn-fuengirola.net

Eckhardt Metzner

eckhardt.metzner@ahngolf.net

Carina Hagström Kihlberg

carina@ahn-fuengirola.net

 

Jan Ludvigsson

jan@ahn-fuengirola.net

ekchardt1.jpg
michael1.jpg
Stefan-sommar3.png
Carina Hagström Kihlberg.jpeg
Jan.jpg
Barbro.jpg
Else-Marie2.jpg

Suppleanter

Jan Andersson

jan_i_andersson@hotmail.com

Lars Mild

tjalle.m@gmail.com

Göran Malmquist

goran@omob.se

Revisorer

Rolf Johansson

Tommy Gustafsson

Revisorssuppleanter

Lisa Palm
Rolf Grönberg

bottom of page