AHN - Om oss

Syftet med föreningen är att skapa aktiviteter och gemenskap till våra medlemmar här på solkusten.


AHN är en ideell förening NIF G92298793, vilket innebär att alla funktionärer och styrelse inte får någon ekonomisk ersättning. 
Vi har under 2019 startat ett aktiebolag som ägs av föreningen. Orsaken är att myndigheterna vill att vi redovisar vår omsättning och vår moms.
Medlemsavgifterna betalas till föreningen medan de flesta aktiviteter redovisas i bolaget.

Bankuppgifter

Betala medlemsavgiften till nedanstående konto och ange vilka personer det anger:

IBAN: ES45 3058 0860 7427 2000 4023
BIC: CCRIES2A

Bank: Cajamar
Mottagare: AHN Fuengirola-Mijas

Betalningen bör göras i euro.

Bolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till 100 % av AHN. Det ger oss möjligheter att bredda verksamheten och framförallt kan vi känna oss trygga i att vi följer lagar och regler.

Momspliktiga in- och utbetalningar görs sedan 1 februari i det nybildade företaget på vår expedition. Detta påverkar inte dig som medlem. Du betalar medlemsavgiften som vanligt via bank eller på expeditionen. Medlemsavgiften är momsfri och går till föreningen. Försäljning av momspliktiga varor och tjänster sker till bolaget.

SPANSKNORDISKA S.L. på konto  ES79 3058 0860712720042261

Föreningens stadgar är godkända av två årsmöten och
finns i pdf här bredvid =>

Suppleanter

Margareta Stenberg

stenbergmargareta@gmail.com

Anette Ternstedt 

Sekreterare
anette.ternstedt1@gmail.com

Revisorer

Rolf Grönberg

Rolf Johansson

Revisorssuppleanter

Tommy Gustafsson
Ingrid Silverberg Dahlberg

AHN Förbundsstyrelse

Ordförande: Inger Weijdling, Marbella

Sekreterare: Peter Enderlein, Torremolinos

Ledamöter:  Leif Kumlin, Almuñécar
                     Lars Joelson, Nerja
                     Bo Griwell, Nueva Andalucía

 

Representant till AHN Förbundsstyrelse

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg

 

Representant till Förbundsstämman AHN centralt

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg