top of page

AHN - Om oss

Syftet med föreningen är att skapa aktiviteter och gemenskap för våra
medlemmar här på solkusten.


AHN är en ideell förening. Funktionärer och styrelse erhåller ingen ekonomisk
ersättning. Föreningens reg.nr är NIF G92298793.


Under 2019 bildades ett aktiebolag. Detta bolag ägs till 100% av föreningen AHN. I aktiebolaget bedrivs golfverksamheten. Denna verksamhet är momspliktig och vinstdrivande. Detta är orsaken till bolagsbildningen.
All annan verksamhet bedrivs ideellt i AHN dit också medlemsavgifterna
erlägges.
Aktiebolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till100 % av AHN

Föreningens stadgar är godkända av två årsmöten och finns i pdf här bredvid =>

Bankuppgifter

Betala medlemsavgiften till nedanstående konto och ange vilka personer det anger:

IBAN: ES45 3058 0860 7427 2000 4023
BIC: CCRIES2A

Bank: Cajamar
Mottagare: AHN Fuengirola-Mijas

Betalningen bör göras i euro.

Bolaget heter SPANSKNORDISKA S.L. reg.nr B93729382, och ägs till 100 % av AHN. Det ger oss möjligheter att bredda verksamheten och framförallt kan vi känna oss trygga i att vi följer lagar och regler.

Momspliktiga in- och utbetalningar görs i boaget. Detta påverkar inte dig som medlem. Du betalar medlemsavgiften som vanligt via bank eller på expeditionen. Medlemsavgiften är momsfri och går till föreningen. 

SPANSKNORDISKA S.L. på konto  ES79 3058 0860712720042261

Styrelse 2023

Eckhardt Metzner

Ordförande

eckhardt.metzner@ahngolf.net

 

Michael Emdenborg

vice ordförande

michael@ahn-fuengirola.net

 

Anette Ternstedt 

Sekreterare
anette@ahn-fuengirola.net

 

Stefan Dolvander

IT-ansvarig, TF ek.ansvarig SN

stefan@ahn-fuengirola.net

Tore Korp

tore.korp@ahngolf.net

Carina Hagström Kihlberg

TF ekonomiansvarig AHN

hagstrom4@telia.com

ekchardt1.jpg
michael1.jpg
Stefan-sommar3.png
ToreKorp1.jpg
Carina Hagström Kihlberg.jpeg

Suppleanter

Arild Bruun

ari-bruu@online.no

Jan Andersson

jan_i_andersson@hotmail.com

Bengt Larsson

bengtlarsson48@hotmail.com

Revisorer

Rolf Johansson

Alex Westin

Revisorssuppleanter

Daniel Cannerlöv
Rolf Grönberg

AHN Förbundsstyrelse

Ordförande: Inger Weijdling, Marbella

Sekreterare: Peter Enderlein, Torremolinos

Ledamöter:  Leif Kumlin, Almuñécar
                     Lars Joelson, Nerja
                     Bo Griwell, Nueva Andalucía

 

Representant till AHN Förbundsstyrelse

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg

 

Representant till Förbundsstämman AHN centralt

Ordinarie:   Eckhardt Metzner

Suppleant: Michael Emdenborg

bottom of page