top of page

AHN Golf 

Greenfee

När du inte spelar AHN Golf:s Golfevent & Veckogolf kan du ändå få greenfee till mycket förmånligt pris.


AHN Golf avtalar med golfklubbar om villkor som ger AHN-golfare rabatter vid privat spel. Det är omöjligt/hopplöst att garantera informationen om vilken greenfee som gäller vid en viss klubb och tidpunkt. Detta beror på ständigt ändrade greenfeepriser och tider för Hög-, Mellan- och Lågsäsongsperioder och dygnet. AHN Golf får inte med automatik uppdatering av klubbarnas villkor. Tyvärr är inte all personal på en klubb informerad om de avtalsvillkor som gäller för AHN Golf.


AHN Golf rekommenderar förbokning via telefon. Tiderna för hög-, mellan- & lågsäsong finns på klubbarnas hemsidor. Fråga också efter rabatter vid Early Bird, Twilight Time eller annan dag i veckan. Du ska alltid kunna uppvisa AHN-medlemskort på golfklubben.

Banor som tillåter hundar kräver vanligen koppel, inget skäll ..... Prata med klubben på plats om vilo-och rastplatser.


Observera klubbars krav på betalning, högsta hcp, klädsel m m.

bottom of page