top of page

Spanska A1

2023-10-28 Den nya spanskakursen på A1-nivå är för de som redan kan lite spanska och vill förbättra sina kunskaper i språket och fokusera på konversation. Kursen hålls på måndagar i november med start 6 november kl.17:15-18:15
hos AHN. Temat för den första lektionen är upprepning: småprat och verben "ser" och "tener". Teman för resten av månaden beslutar vi tillsmmans med alla deltagare på den första lektionen. Priset : 30 euro / månad
Anmälan: merika.haavisto@sofiaopisto.net

Spanska A1
bottom of page