AHN Golf 

Tävlingsregler

Regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited, The United States Golf Association och Svenska Golfförbundet 2016.

Övergripande regler

Svenska Golfförbundets, den lokala golfklubbens och AHN:s regler gäller i nämnd ordning vid spel. Spelare har skyldighet att informera sig själv om de lokala reglerna vid golfklubben liksom de aktuella AHN-regler som gäller för en tävling/turnering. Se därför också AHN Golf:s regler nedan.

Som medlem i AHN och spelare med AHN Golf ansvarar Du för att bevaka din anmälan till spel samt om det blir aktuellt avboka i god tid före tävling och vid kort tid före informera tävlingsledaren direkt. Det är inte acceptabelt att utebli från spel utan avbokning. Spelare som står på tur att komma till spel får inte chansen. AHN Golf och den golfbana vi gästar lider samtidigt ekonomisk förlust.

Läs mer i Svenska Golfförbundets Regelbok

Ladda ner Golfförbundets digitala regelbok som APP till din telefon: Rules of Golf 2019

AHN Golf:s regler

Bokning/betalning

I AHN Golf-tävling/-event krävs högst officiell hcp 36,0.

Om inte betalning för en anmälan till aktivitet har inkommit på anvisat AHN-konto senast på betalningsdagen så tolkas detta automatiskt som en avanmälan.

Bokning och avbokning samt reserver

Spelare som anmält sig till en tävling, och får förhinder, måste så snart det är möjligt avanmäla sig via mail eller telefon till tävlingsledaren alternativt via Bokning på hemsidan. Detta dels för att det kan finnas AHN-spelare som står på väntelistan och dels ge tävlingsledarna tid att ordna med startlistor i god tid före starten.

Spelare som står på reservlistan, svarar själv för att bevaka om denne har blivit uppflyttad till startlistan. Den som inte vill stå kvar som reserv ska omgående göra en avbokning via mail eller formuläret under Bokning på hemsidan.

Starttider

Tänk på att komma i god tid till banan och att vara vid tee senast 10 min före Din starttid. Andra tider kan förekomma, varför Du bör kontrollera informationen inför tävlingen.

Spelare, som inte har avanmält sig, och inte kommer till start-tee i tid i en AHN-tävling deltar därmed inte i tävlingen och får i resultatet noteringen "NS" (No show).

Vid vissa evenemang och tävlingar kan andra tider än de normala gälla. Vid t ex shotgun start kan det krävas att all incheckning är klar 30 min före start

Kapten i bollen

Den av spelarna i bollen som har lägst handicap är "kapten" i bollen och ansvarar för regler, säkerhet och golfetikett samt att spelet flyter på. Denne ansvarar för att hålla kontakt med bollen framför och släppa igenom bollar som spelar snabbare. Ambitionen är att rondtiden skall hållas nära fyra timmar eller därunder.

Scorekort

För att delta i prisutdelning ska Du som spelare och Din markör ha räknat ut och fyllt i Ditt resultat samt signerat scorekortet och lämnat detta till tävlingsledningen.

Överbokning

AHN-medlem har alltid företräde vid överbokning.

Gäst

För att delta i golftävling arrangerad av AHN Golf krävs giltigt medlemskap i AHN.

Lägesförbättring

Lägesförbättring gäller vid alla spel med AHN på de finklippta delarna av spelfältet - fairway och foregreen alltså.

För att lägesförbättra markerar Du bollen och placerar den inom ett scorekorts längd från markeringen - dock inte närmare hål.

Vid spel på Mijas - Los Olivos hål nr. 7 får spelare som har slagit i vattnet lägesförbättra efter droppning framför vattenhindret.

Lokal AHN-regel - Mijas Los Olivos

På Mijas Los Olivos hål 7 gäller det vid alla AHN-tävlingar och evenemang, för damer vid utslag från damtee, antingen:

- fri bollplacering på damtee eller

- utslag från teeområde anvisat genom AHN:s tävlingsledares utsatta teemarkeringar.

Röd Tee

Herrar fyllda 70 år kan välja att spela från röd tee.

I Spanien saknas slopetabell för herrar på röd tee varför inom AHN Golf används en schablon:

Erhållna slag enligt slopetabellen för gul tee skall minskas med 6 slag.

I tävling med fler speltillfällen skall vald tee vid första speltillfället gälla under hela tävlingen.

Förlorad boll

Du har rätt att leta i 3 minuter. Därefter sätts omgående en ny boll i spel.

För många klubbor

Du får ha max. 14 klubbor i baggen eller det antal som tävlingsledningen har bestämt - t ex täling med 4 klubbor.

I matchspel förlorar du varje hål du spelat med för många klubbor upp till maximalt två hål.

I slagspel får du två slags plikt per hål upp till maximalt fyra slags plikt.

Vinnare vid lika resultat

I matchspel gäller särspel tills en spelare ensam har bäst resultat.

 

Spelare med lika resultat särskiljs i slagspel:

 • utan hcp

  • särspel över ett antal av tävlingsledningen bestämda hål till dess "sudden death" skiljer spelarna.

 • med handicap

  • särspel med hcp över ett antal av tävlingsledningen bestämda hål - helst minst 3 hål.

Där/då det inte går att ordna med särspel i slagspelstävlingar och matchspel - läs AHN Golf-tävlingar - med eller utan hcp, vinner spelare:

 • med lägst spelhcp

 • vid fortsatt lika resultat avgör resultatet på i ordningen de sista 9, 6 och 3 hålen, sista hålet och slutligen lottning

Protest

Protester skall var tävlingsledningen tillhanda före speldagens prisutdelning.

Prisutdelning

Spelare som inte är närvarande vid en tävlings prisutdelning erhåller inget pris, dock med undantag för eventuell trofé eller motsvarande och om det finns en acceptabel anledning (spela AHN-bridge, tandläkarbesök t ex).

Vid tävlingar som t ex AHN Cup och Eclectic, vilka spelas över fler speldagar, ska pristagaren senare kunna hämta sitt pris hos tävlingsledaren eller hos AHN.

AHN Cup

AHN Cup spelas som poängbogey över sex (eventuellt fem vissa säsonger) deltävlingar i tre klasser med exakt handicap:

 • Herrar klass A: upp till 17,9

 • Herrar klass B: 18,0-36,0

 • Damer: upp till 36,0

Varje deltävling spelas med spelhandicap baserat på aktuellt registrerat handicap och aktuell golfbanas sloptabell. Om banan inte är slopad används exakt handicap som höjs eller sänks till närmast heltal.

Handicapkort eller bevis för sitt handicap ska uppvisas vid start.

Spelare som startar i en klass byter ej klass under säsongen och tillgodoräknar sig cuppoäng i denna - även om man ändrar hcp till annan klass.

Har spelaren mer än ett handicap skall spelaren spela på det lägsta.

 

I varje deltävling utdelas poäng i klasserna: 10 till segraren, 9 till tvåan osv. Spelarens fyra (vid fem deltävlingar 3) högsta erhållna poäng är spelarens slutresultat.

Vid sammanställning av AHN Cup:s slutresultat i klasserna används spelarens exakta handicap från den sista deltävlingen denne deltagit i.

Vid lika resultat vinner den med lägst exakt handicap. Vid fortsatt lika resultat avgör i följande ordning det bästa resultatet på sista 9, 6 och 3 hålen och slutligen det sista hålet.

 

Prisutdelning sker i anslutning till deltävlingarna om inget annat anges.

 

Varje deltävling är också en individuell tävling med egna priser.

 

Anmälan skall göras senast 1 vecka före speldag eller den tidpunkt som anges i säsongens spelprogram i Kalendern på hemsidan.

AHN Eclectic

Tävlingen spelas över tre tillfällen på samma bana med slagspel. Det spelhandicap som registreras vid första speltillfället gäller vid de efterföljande deltävlingarna. Spelhandicap ska reduceras med 25%.

Varje speltillfälle är handicapgrundande (påverkar dock inte eclecticens spelhandicap).

AHN KM

AHN KM spelas i klasser och spelform:

 • Herrar klass A: upp till 17,9 - Scratchspel om KM-titel

 • Herrar klass B: 18,0-36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer: upp till 36,0 - Slaggolf med spelhandicap om KM-titel

 • Damer klass A: upp till 17,9 kan bildas då tillräckligt spelarunderlag finns - Scratchspel om KM-titel

Spelare som deltar i KM, ska för att tävla om KM-titeln och KM-priset, sedan föregående KM ha spelat minst 3 gånger i AHN Golf:s Veckogolf och/eller Evenemang.

Ett minsta antal spelare, vilket AHN Golfkommitté bestämmer, krävs för att bilda en klass.

Gäst kan delta i tävlingen men inte vinna KM-titel.

AHN Golfhäftet Trophy

I informationen på sidan 59 (116-117) i http://www.golf.se/Global/Tavla/SoT_2012-2015_version%202.01.pdf regleras spelformen Greensome:

10.3.2.4 Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje tee och väljer därefter vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Pliktslag

Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

Provisorisk boll från tee

I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna.

Förlorad boll

Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/förlorade utanför ett vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. Partnern spelar då den provisoriska bollen från den tee där den ursprungliga bollen spelades.

Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått Out of Bounds eller ingen av dem hittas. Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska nu slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel och ska tas upp. Den spelare, vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.

Handicap

Sidans reducerade spelhandicap beräknas enligt följande: Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. Därefter sker avrundning enligt nedan.

 

Avrundning av reducerad spelhandicap i greensome görs enligt följande

 • Match; Vardera sidans reducerade spelhandicap inklusive decimal utgör jämförelse grund då antalet slag skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelse sker avrundning till närmaste heltal.

 • Slagtävling; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

 • Poängbogey; Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste heltal.

 • Bogeytävling; Avrundning av sidans reducerade spelhandicap sker till närmaste heltal.

 • Slaggolf; Sidans reducerade spelhandicap räknas med decimal.

Giftbägaren & Lösa förbindelser

Vandringspriset "Giftbägaren" har skänkts av Sonia och Rolf Sundström. Priset är ständigt vandrande.

Tävlingen Giftbägaren spelas med regler som upprättas av AHN Golf - Fuengirola/Mijas. Tävlingen spelas över 18 hål från klubb-tee med poängbogey i en klass. Ett par bildar lag. Parets sammanlagda poäng bildar deras resultat. Vinner och får en inteckning i vandringspriset, gör det par som har högst resultat och som uppfyller följande krav:

 • är medlemmar i AHN Fuengirola/Mijas

 • är äkta makar eller sambos

 • båda spelarna skall ha officiellt handicap

Vid lika resultat vinner det par som har lägsta sammanlagda spelhandicap. Vid fortsatt lika avgör resultatet på i ordningen de sista 9, 6 och 3 hålen och slutligen det sista hålet.

 

Tävlingen Lösa förbindelser är för de som inte har partner eller sambo kan passa på att bilda ett spelande par för dagen. Vid önskemål kan vi ordna med en lista för de som vill söka en partner. Vi kan inte garantera en träff.

 

Tävlingen spelas samtidigt med Giftbägaren och med samma regler. Antalet par i Lösa förbindelser får inte bli fler än 1/4 av paren i Giftbägaren om inte det finns lediga starttider kvar.

 

OBSERVERA att det räcker med att en partner skall vara medlem i AHN. Passa på att bjuda in en icke AHN-medlem. Beroende på hur många deltagare som samlas i denna tävling utdelas ett eller fler pris.

Travellers Cup

Gäst får delta i resan och cupspelet om resan och startfältet inte är fulltecknat.

 

Välkomna till AHN-spel!

ÖPPET:

Tisdag-fredag kl. 12-15

19-31 Maj tis och fre 12-14

15-30 september tisdagar kl. 12-14

STÄNGT:

1juni- 16 september

22 december - 7 januari

AHN Fuengirola-Mijas

Las Rampas, Lokal 13 D3

Fuengirola, Spanien

Tel: +34 952 474 750

info@ahn-fuengirola.net

 • AHN Fuengirola Facebook