top of page

AHN Golf - Regler

Regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited, The United States Golf Association och Svenska Golfförbundet 2016.

Allmänt

Svenska Golfförbundets, den lokala golfklubbens och AHN Golfs regler gäller i nämnd ordning vid spel.

Spelare har skyldighet att informera sig om AHN Golfs regler nedan och de lokala reglerna vid golfklubben.

​Spelare med AHN-medlemskap, som spelar på privat bokad tid hos golfklubb och där AHN Golfs avtal om reducerad greenfee utnyttjas, överenskommer själv med klubben om villkoren för spel.

 

​Läs mer i Svenska Golfförbundets Regelbok. Ladda ner Golfförbundets digitala regelbok som APP till din telefon: Rules of Golf 2019. Ta del av regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited, The United States Golf Association och Svenska Golfförbundet 2019 - ​regler-for-golfspel-2019

Anmälan till golfspel

Medlemskap i AHN krävs för spel i tävling/event anordnad av AHN Golf med undantag för öppna tävlingar som AHN Golfhäftet Trophy och Klubbmatch. Vid bokning till de senare har AHN-medlem företräde vid överbokning. Anmälning till spel görs via AHN Golfs hemsida eller i golf-appen.

Spelare ska vara medlem i nationell golfklubb. Medlemskap i AHN kan lösas på AHN:s hemsida.

När vi bokar golf

AHN Golf:s policy är att alla ska kunna spela med alla i Veckogolfen och Event.

Undantagsvis kan önskemål om att spela med annan spelare tillgodoses av Tävlingsledare som t ex gästande vän.

Vi förstår att det finns tillfällen då man måste passa någon tid. Har ni speciella skäl, tandläkare, bridgespel med AHN t ex, kan ni begära tidig eller sen start - ange då skäl. Då kan vi också reservera eventuella platsvinster på dagens golfrunda för senare avhämtning.

Ange om ni samåker med anan spelare så ni kan få starttider i närheten av varandra.
Tänk på att varje speciellt önskemål försvårar för Tävlingsledare att skapa Startlistor.

Golfkalendern ligger på AHN:s golf hemsida och i Golfappen, där ni kan boka er för de olika tävlingarna.

Arrangerat spel

Tävlingsledare (TL) arrangerar i Kalender inbokad Veckogolf och Golfevent vid minimum 16 anmälda spelare.

Under ”lågsäsong” i september/oktober, jultider och början på året kan TL avgöra om 12 anmälda räcker. TL anpassar klasser och priskategorier till startfält med få deltagare.

Starttider

Tänk på att komma i god tid till banan och att vara vid tee senast 10 min före din starttid. Andra tider kan förekomma, varför Du bör kontrollera informationen inför tävlingen.

Spelare, som inte har avbokat sig, och inte kommer till start-tee i tid i en AHN-tävling deltar därmed inte i tävlingen och får i resultatet noteringen "NS" (No show).

Vid vissa evenemang och tävlingar kan andra tider än de normala gälla. Vid t ex shotgun start kan det krävas att all incheckning är klar 30 min före start

​Bokning & betalning

Om inte betalning för en anmälan till ett event anordnat av AHN Golf har inkommit på anvisat AHN-konto senast på betalningsdagen tolkas detta som en avanmälan.

Alla spelare som inte betalar greenfee till AHN för att de är medlem i klubben eller liknande, betalar startavgift på €5.

 

​Bokning, avbokning, reserver samt ersättningskrav

Som medlem i AHN och spelare med AHN Golf ansvarar Du för att bevaka din bokning och starttid. Spelare som står som reserv (under röda strecket), svarar själv för att bevaka om denne har blivit uppflyttad.

Om en part i ett par på Anmälningslistan hamnar på reservplats (under röda strecket) ska tävlingsledaren vid upprättande av Startlista välja första ensamma spelare.

 

Den som står som reserv och inte kommer att spela om startplats senare erbjuds, ska omgående göra en avbokning.

Avbokning accepteras fram till kl. 12.00 dagen före spel. Avbokning därefter måste så snart det är möjligt göras via i nämnd ordning telefon, SMS eller mail till tävlingsledaren. Tänk på att det kan finnas AHN-spelare som står på reservlistan och att tävlingsledarna ska få möjlighet att ordna med startlistor i god tid före start.

En sen avbokning accepteras endast vid giltigt förfall. Det är inte acceptabelt att utebli från spel utan avanmälan s k NS - No Show. Såväl AHN Golf som den golfbana vi gästar lider ekonomisk förlust. Dessutom förlorar AHN Golf momentum i förhandlingar om starttider och greenfee samt ideellt arbetande tävlingsledare orsakas mycket extra arbete. AHN Golf kommer därför att kräva greenfee och ev. startavgift av den som bryter mot detta.

 
Kapten i bollen

Den av spelarna i bollen som har lägst handicap är "kapten" i bollen och ansvarar för regler, säkerhet och golfetikett samt att spelet flyter på. Denne ansvarar för att hålla kontakt med bollen framför och släppa igenom bollar som spelar snabbare. Ambitionen är att rondtiden skall hållas nära fyra timmar eller därunder.

​Förlorad boll

Du har rätt att leta i 3 minuter. Därefter sätts omgående en ny boll i spel.

 

Handicap

Din handicap (HCP)

Spelare med HCP upp till 54 kan delta i AHN:s golftävlingar om inte annat anges - se Golfevent t ex.

Spelhandicap (SHCP) baseras på som högst HCP 36,0.

Resultat från samtliga AHN Golf:s event och veckotävlingar ska registreras hos respektive golfförbund. Din nya HCP ska omgående registreras på AHN Golf:s bokningssite.

Spelhandicap (SHCP)

AHN Golf använder Spanska Golffederationens slopedata vid beräkning av spelhandicap. Dessa redovisas för en rad golfbanor på AHN Golf:s hemsida och i Golfappen.

Ett fåtal golfbanor saknar slopedata för herrar som spelar från röd tee. I dessa fall tillämpas ett för respektive bana beräknat avdrag från spelhandicap för herrar från gul tee.

Spelhandicap beräknas som SRxEHCP/113+CR-Par där:

 • SR=Slope Rating för aktuell tee

 • EHCP= spelarens exakt handicap

 • 113 är ett amerikansk värde och var en gång i tiden ett genomsnittsvärde för banvärderingar - detta har ändrats, men behålls ännu.

 • CR=Course Rating - ett mått på banans svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelare under normala ban- och väderförhållanden

 • Par= banans par

I vissa spel reduceras SPHC - se Spelformer.

Lika resultat - särskiljning

Av systemtekniska skäl och med hänsyn till tävlingsledarnas arbetsbelastning har AHN Golf valt följande regler vilka är ett dispositivt avsteg från SGF:s rekommendation:
 

I matchspel gäller särspel tills en spelare ensam har bäst resultat.

I slaggolf gäller att placeringar tas fram efter resultat baserade på spelhandicap. Vid särskiljning används i första hand exakthandicapmetoden och därefter den matematiska.
 

Exakthandicapmetoden

Om två eller fler spelare har lika resultat gäller att spelare med lägst exakt handicap rangordnas före. Metoden gäller även om de tävlande spelat från olika tee.
 

Matematiska metoden

Bästa resultat på de sista 9, 6, 3 och 1 hålen eller till sist lottdragning

Lokala regler

AHN-golfare är skyldig att ta del av golfklubbens lokala regler.

​Mijas - Los Lagos & Los Olivos

Los Olivos hål nr. 7:

 • Spelare som har slagit bollen i pliktområde, efter 1 plikt, får droppa boll utgående från bedömd bollpunkt (där bollbanan skar pliktområdets gräns) och därefter enligt gängse droppningsregel lägesförbättra.

 • För damer gäller vid alla veckotävlingar och event och vid spel från röd tee, antingen:

  • fri bollplacering på banans ordinarie röda tee-område eller

  • utslag från teeområde anvisat av AHN:s tävlingsledares med utsatta teemarkeringar.

 • Herrar som spelar från röd tee slår ut från banans anvisade röda tee.

Tag del av lokala regler anvisade av Mijas Golf.

Santana

Santana Golfs scorekort har en kolumn till höger som anger banans index för damer - inte samma för herrar. AHN Golf använder kolumnen till vänster för både herrar och damer.

Lägesförbättring

Lägesförbättring gäller vid alla spel med AHN på de finklippta delarna av spelfältet - fairway och foregreen.

För att lägesförbättra markerar Du bollen och placerar den inom ett scorekorts längd från markeringen - dock inte närmare hål.

 

Närmast hål

Vid tävling med momentet “Närmast hål” (uttrycket “Närmast flagg” kan felaktigt förekomma) ska avstånd mätas mellan hålkanten och spelarens bolls mittpunkt.

 

Prisutdelning

Spelare som inte är närvarande vid en tävlings prisutdelning erhåller inget pris, dock med undantag för eventuell trofé eller motsvarande och om det finns en acceptabel anledning (spela AHN-bridge, tandläkarbesök t ex). Tävlingsledaren avgör om sådana priser ska gå till arrangerat lotteri eller användas i annan tävling.

Vid tävlingar som t ex AHN Cup och Eclectic, vilka spelas över fler speldagar, ska pristagaren senare kunna hämta sitt pris hos tävlingsledaren eller hos AHN.

 

Protest

Protester skall var tävlingsledningen tillhanda före speldagens prisutdelning.

 

​Röd Tee - Herrar +70

Herrar fyllda 70 år kan välja att spela från röd tee.

I tävling med fler speltillfällen skall vald tee vid första speltillfället gälla under hela tävlingen.​

Med några undantag är nu Spaniens golfbanor slopade för herrar från röd tee av Spanska Golffederationen. I  Slopedata markeras icke slopade tees med rött. Du får för spel från röd tee på dessa banor ett avdrag från din spelhandicap baserat på gul tee. Avdraget beräknas med en algoritm.

 

​Scorekort

För att delta i prisutdelning ska Du som spelare och Din markör ha räknat ut och fyllt i Ditt resultat samt signerat scorekortet och lämnat detta till tävlingsledningen.

Slopedata

Den Spanska Golffederationen listar slopedata för spaniens golfbanor. AHN Golf följer dessa för att beräkna spelhandicap i alla tävlingar baserat på AHN-golfarens registrerade hcp i Bokningssytemet.

För herrar från röd tee finns ett fåtal schablonavdrag i de fall golfbanan saknar slopedata för dessa.

 

​Välkomna till AHN Golf
bottom of page