AHN - Activities

Art & Painting

AHN's Free Art Group consists of happy amateurs, who meet and paint according to their own ideas and ways of expression. Everyone has different long experience of painting. We do not have a specific syllabus that we follow, but each one can choose both motifs and technology according to their wishes. Sometimes we work on a specific task, which is optional. We are inspired by each other, which sometimes leads us to try some new techniques, to paint what we want to express. With good light and lighting, the best conditions are to find the nuances of color in your compositions.

 

Painting is a contemplative state, where you enter your own world and both time and space fade away. Light color and shape accelerate the imagination and the unconscious controls your hand and thought. Your own painting can many times surprise yourself.

 

The joy we feel by painting we would like to share with you those who want to join our group. Bring your own material and come! We welcome both beginners and those who painted a lot.

 

Mondays from 11-14 at AHN's club room

 

Are you interested contact:

Ruth Södergren

+46707 317 019

jan.sodergren@hotmail.com

 

Fysisk aktivitet – bästa medicinen!

Läkemedel har sin plats som nödvändig behandlingsform vid många sjukdomstillstånd, men studier visar att träning och ändrade levnadsvanor ofta är den bästa medicinen och detta bör lyftas fram. Diabetesstudier har exempelvis visat att den grupp som fick kostråd och fysisk aktivitet hade klart lägst risk att drabbas av diabetes. Även vid typ II diabetes minskar risken att drabbas av sjukdomen om man är fysisk aktiv. Ju mer man rör på sig, desto mindre risk att drabbas. Individuella förutsättningar och genetiska faktorer påverkar dock mycket och den som drabbas skall inte skuldbeläggas. Vid artros är den bästa medicinen kunskap och träning och det finns i Sverige idag speciella artrosskolor dit artrosdrabbade hänvisas. 

Sitta är godis – gott men ohälsosamt.

Att sitta ner har visat sig vara kopplat till ökad risk för sjukdom, även för fysiskt aktiva. Det vill säga att även om man tränar och rör på sig regelbundet så innebär sittande i sig en ökad risk för fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt- kärlsjukdom, cancer och för tidig död. Risken ökar påtagligt per ytterligare timme av sittande och sambanden ses oberoende av kroppssammansättning och vikt. Vi måste alltså både sitta mindre och röra på oss regelbundet och minst enligt de gällande riktlinjerna.

promenader.webp